Política de cookies


Oscar Garcia Alvarez , a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web pinturanauticaoscar.com, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de l’entitat, la informació recaptada amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que l’entitat posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de Cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de l’entitat, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que l’entitat posa a la disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a l’entitat, o l’accés a dades per l’entitat, per a la prestació dels seus serveis.

Oscar Garcia Alvarez informa als usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part dels usuaris.

Oscar Garcia Alvarez utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

 • Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per l’entitat.

 • Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a l’entitat, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de l’entitat.

Classificades per la seva finalitat:

 • Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mesura les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.

 • Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per l’entitat (fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos a la pàgina web visitada per l’usuari. Recopila dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades per la seva durada:

 • Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.

 • Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període

de temps variable en funció de quin sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus que es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de l’entitat encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada otorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades en l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar en:


Altres dades a incloure a la web depenent del servei o producte ofert per l’empresa:

 • Codis de conducta als quals estiguin adherids.

 • Dades relatives a l’autorització administrativa necessària per a l’exercici de l’activitat.

 • Dades del col.legi i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.

 • Informació addicional quan al servei s’accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarificació addicional.

 • Si a més realitza contractes on-line haurà d’afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de contractació:

 • Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line.

 • Si el document electrònic del contracte s’arxivarà i si aquest serà accessible

 • Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.

 • Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.

 • Condicions generals al fet que, si s’escau, se subjecti el contracte.

 • Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l’enviament d’un justificant de recepció de la comanda realitzada.

© Copyright 2021 Oscar Pintura Nàutica - OscarBono Bike Repair.

Tots els drets reservats.